Acele karar vermeyin...

Strateji sözcüğü, Türk Dil Tarih Kurumu sözlüğünde ; 1.önceden bir amaca ulaşmak için tutulan yol. 2.bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatı olarak tanımlanmakta.

Kelimenin anavatanı olan Uzakdoğu da ise, strateji sözcüğünün tanımı ; bir mücadelede kazanmayı veya kaybetmeyi düşünmeden öte, mücadelenin nihai içeriğini öncelikle anlamak, sonrasında ise mücadeleden kaçınarak tabiat ile uyum içerisinde hayatta kalarak yaşamak olarak ifade edilir.  

Bir bütünün görünen bölümüne bakarak karar almaya çalışmak, aklın zorlanması ve durması halidir. Karar verildiğinde akıl düşünmeyi, dolayısıyla gelişmeyi durdurur. Akıl daima insanı karar vermeye zorlar. Çünkü bilinmeyen veya daha da ötesi tanımlanamayan, akılca tehlikeli ve huzursuzluk olarak yorumlanır. Aklın önceden kestirmelerde bulunması zorlaşır. Refleksler ön plana çıkar. Devinimin daim olduğu bir tabiatta durağanlıkta ısrar !

Bunun faydası kime?

Su neden daimdir? Şartlar değişse de varlığını gaz(buhar)-sıvı(akışkan) ve katı(buz) olarak daim sürdürebildiğindendir. Devamlılık amaç, şartlara uyum ise esastır. Dolayısıyla yaşar ve yaşam verir.

Amaçlarımıza araç olan, çevremizdeki kaynaklarımızı yönetirken veya yönlendirirken, hayatın bir mücadele ve amacının ise nefsimize hakimiyet olduğunu, daim anımsamalı ve yaşam mesnedimiz olarak tanımlamalıyız. Zorlandığımızda ise hangi kaynağa sarılacağımızı hiç unutmamalıyız.

Bir İskandinav atasözü der ki : “Okyanuslarda fırtınalar ile karşılaştığında dümenini rüzgara göre ayarla. Çünkü ; insanlar, okyanuslarda karşılaştığın fırtınalar ile değil, gemiyi limana getirip getirmediğin ile ilgilenirler.” Ya yüreğimizin özündeki öz, nihai limanda bizlerden ne bekler ?  

Sizlerden hangi şartlarda karar vermeniz istenirse istensin. Elinizdeki bilgileriniz yeterli değilse, zorlansanız dahi acele karar vermeyin. Bilgi birikiminizi karar vermek için yeterli seviyeye getirene kadar, karar vermekten mutlaka kaçının.

Yolcu ; yol kenarında, gölgede oturan, yaşlı adama gideceği yeri göstererek sormuş :

-“... kaç saatte giderim ? ”

yaşlı adamdan cevap yok.

Yolcu bir daha sormuş,

-“...kaç saatte giderim? ”

yaşlı adam yine cevap vermeyince, yolcu yaşlının işitme problemi olduğunu düşünerek yürümeye başlamış.

Yolcunun yol almaya başlamasıyla, 

-“altı saat” diye seslenmiş yaşlı adam.

Yolcu şaşkınlık içinde dönmüş yaşlı adama,

-“neden daha önce cevap vermedin ?”

-“oğlum ben senin yürüyüş hızını bilmeden, ne kadar zamanda gideceğini nereden bileyim ?” demiş.

 

Strateji

 

Bilir misin?

Kartal ile şahin,

Arasındaki farkı :

 

Kartallar, akıllı avlanırlar,

Uzun yaşarlar ;

Gökte uçarken, gördüklerinde avlarını,

Süzülürler, bir ileriye,

Bir de geriye ;

Bakarlar, incelerler,

Yaşarlar avlarını,

Arazinin şartlarını ;

Yazarlar, adeta beyinlerine,

Olası, tüm olasılıkları,

Sonrası, kaçınılmaz son...

Yaşamlarını riske  sokmamak ,

Ön şartıyla ;

 

Şahinlerse :

Aptal avlanırlar, kısa yaşarlar ;

Gökte uçarken, gördüklerinde avlarını,

Dönerler deliye, dalarlar yeryüzüne ;

Bakarlar, görerek incelemezler,

Avlarının  hareketlerini, Arazinin şartlarını ;

Kazırlar, adeta zihinlerine,

Cahilce, midelerinin seslerini ;

Sonrası, çalıların arasında,

Belki de, basit bir tuzakta,

Beklenen, k açınılmaz son ,

Yaşamlarını düşünmeden,

Yaşamak şartıyla...

 

Hem içinin ,

Hem de dışının,

Yendiği incir varken,

Şeftali veya cevizi aramanın,

Faydası kime?

Yaşama Dair Makaleler

İletişime Geçin

Tüm soru istek ve görüşleriniz için lütfen bana yazın.