Amaçlara taşıyan araçlar...

Kara, deniz ve havada veya bunların birden fazlasında, ulaşım hizmeti vermekte olan ileri teknoloji ürünü araçlar veya ulaşımda insana hizmet eden çeşitli canlılar, tüm ulaştırma süreçlerinde öncelikle hedefe , sonrasında hedefe ulaşmak için gereken kaynaklara ve nihai olarak da değişik kanallardan edinilebilecek bilgilere ihtiyaç duyarlar.

Bizler ise ; bir ürün veya hizmete ulaşmayı amaçladığımızda, o ürün veya hizmete ulaşmamızı sağlayacak; mevcut veya olası uygun yol veya yolları bilmemizle ve kaynaklarımızla orantılı olarak bilgimiz ve bilgilenmemize paralel gayret göstermemizle, amaçlarımıza ulaşabiliriz.

Dolayısıyla, diyebiliriz ki; bir amaca ulaşmada aracı olabilecek en değerli araç, bilgidir.

İnsanoğlu; bilgiyi toplamada, saklamada, sınıflandırmada, ilişkilendirmede ve kullanabilmede, analiz ve mantığı bilinçli düşüncenin geleneksel araçları olarak geçmişten beri kullanır ve kullanması içinde ebeveynlerince daima eğitim ve öğretimle desteklenir.

Analiz, bir şeyin yalınlaştırılmasını, parçalarına ayrılmasını, bileşenlerinin ve öğelerinin bulunmasını kapsar. Ayrıca analiz , bilinmeyen şeylerin bilinenlerle karşılaştırılmasını ve ilişkilerin ortaya çıkarılarak, parçadan bütüne veya bütünden parçaya, ulaşabilmemizde bizlere yönlendirici olur.

Mantık ise, farklı şeyleri alıp, bir sonuca varmak üzere onları bir araya getirmeye çalışır. İlkelerden ya da aksiyomlardan hareketle ana amaca doğru diğer bir ifade ile yukarı doğru ilerler ve bizleri bir sonuca taşımaya, ulaştırmaya çalışır.

Avukatlar, muhasebeciler ve mühendislerin genellikle kullandığı klasik sözlü mantık yerine ; Japonların yaşamlarındaki mantık kullanımını değerlendirmemizde oldukça fayda vardır.

Japon anlayışında ise mantık, bizim amacımıza ulaşmamız için pek çok bilgi toplar ve amacımıza giden yolda yavaş yavaş bir tür zihinsel harita ya da duygu oluşturarak, amacımıza giden yolda yol almamızı sağlar. Bu süreçle birlikte bizler hareket alanımıza bakar ve amacımıza ulaşıncaya kadar, esneyebilecek şekilde yol alırız. Tıpkı suyun yol alması gibi...

Olası amaçlarımıza ulaşmamız için kullanacağımız nihai veya geçici tüm araçlarda, bir suyun yumuşak akıcılığını; sıvı, katı, ve gaz tüm hallerinde yaşarken yaşattığını, nihai olarak gitmesi gereken yere doğru kararla yol aldığını, göz ardı etmeyelim...  

 

Aracı

 

Caddeler ve sokaklar,

Bir taşan,

Bir boşalan,

Amaçları,

Aracı olmak olan,

Yaşadıklarını değil,

Yaşattıklarını anımsatan,

Ama birçok defa,

Almayı düşünmeden,

Verebileceklerini sunan ;

 

Üzüntüyü veya sevinci,

Kavuşturmak veya uzaklaştırmak için,

Birçok rengi ve tonları,

yaşarken yaşatan,

 

İletişime kanal olmak için,

Ücret almayan,

Çekirdek değerler haricinde,

Beklenti taşımayan,

Her fotoğrafta resmi,

 

Ortak müşterekleri arayan ;

 

Yalnızca birinci el yaşatan,

Her zaman taşıyan,

Ama taşınamayan ;

 

Nihai olarak,

Tekerlere ve ayaklara,

Hizmeti verirken,

Sokaklar ve caddeler,

Yürekleri ile bilir,

Akılları ile de görürler,

Bir günün geleceğini,

Özümdeki öz de,

Aracı olur,

Amaçlarıma diye..

Yaşama Dair Makaleler

İletişime Geçin

Tüm soru istek ve görüşleriniz için lütfen bana yazın.