Özetlerin Değeri...

Bitkilerin renkleri, tatları, büyüklükleri, yaşadıkları bölgeleri ve yaşam şartları değişse de hepsinin dışarıdan bakıldığında sade ve yalın görünümlü bir tohumdan meydana geldiği unutulmamalıdır. Burada bitkinin özeti olan tohumun değeri bakmaktan öte gören birisi için hiç de zor değildir.

Yine bir kaynak düşünün ki bir bütünün özeti. Ve özet tohumun ifade ettiği bütün olan bitkinin algılanmasındaki şans ve lüks, burada pek de kolay ve geçerli değil...

Elimizdeki özet olan bu kaynaktan algılarımızla algılayamadığımız bütüne ulaşmanın yolu ise ; özet olan kaynağımızı anlamaya, yaşamaya, beş duyumuzla okumaya ve aktarmaya çalışmak değil mi...?

Onun içindir ki içeriği ve niteliği bizlerin elindeki imkanlarla ve araçlarla algılanması ve/veya tanımlanması zamanla derinleşen ve/veya genişleyen kaynakların kılavuzluğunu diğer bir ifade ile şavkını ; koşulsuz ve şartsız anlamaya ve yaşamaya çalışmak, yolda beklemek veya yön tabelaları olmadan yolda yol almaya çalışma sonrasında meydana gelebilecek kaybolma riskine girmeye tercihi gerektirmez mi?

Evet ! Bir aşure tatlısı ; içerisine konulan bir çok ürünün kendi tatlarının ortak bir havuzda ve kızgın bir ateşle terbiye edilmesi sonrasında oluşmuyor mu ? Tek tek daha önceden varolan tatlar bir araya gelerek özel bir anlam özel bir tat ifade etmiyor mu ? Özette ; damağa ve damağın sahibine özel, tatlı bit tat elde edilmiyor mu...? Böyle olunca aşureye yapana yalnızca aşçı denmiyor mu ?

İnsanlık tarihi de ; ismine kimi zaman mucit kimi zaman kaşif denilen insanların, münferit ve/veya istikrarlı çabaları sonrasında daha önceden diğer insanların görmediği ve/veya göremediği bilgi, belge ve sair unsurları gün ışığında tanımlamasıyla gelişmiş ve gelişmekte değil mi...?

Bizlerde süreçle her birisi kendi içerisinde münferit olan bu değerlerin kolektif değerlere dönüşmesiyle, bu içerik ve niteliklerle kendimizi güncelleyerek geliştirdikçe her geçen gün bütün ile ilgili bilgi ve belgelerimizi kendi kendimize izah edecek kadar derinleştirmekte ve genişletmekte yol alıyor ve birbirleriyle ilişkilendirmiyor muyuz ?

Yine sade fakat birden fazla anlamı içerisinde barındıran kavramlarla karşılaşıldığında bu kavramların algılanması ve/veya anlaşılması konusunda oldukça hassas davranılmalı gerektiğinde yeterince araştırma yapmaktan, istişarelerde bulunmaktan veya kaynak tükenmekten kaçınılmamalıdır...

Önce kendinize sonrasında da çevrenize bir sorun bakalım insan nedir ? Nelerin özetidir ?

 

Özetim

 

Gözlerimiz...

Neleri görür,

Neleri nerelere,

Ne miktarlarda özetler ?

 

Kulaklarımız...

Neleri işitir,

Neleri nerelere,

Ne miktarlarda özetler ?

 

Burunlarımız...

Neleri solur,

Neleri nerelere,

Ne miktarlarda özetler ?

 

Dillerimiz...

Neleri tadar,

Neleri nerelere,

Ne miktarlarda özetler ?

 

Tenimiz...

Nelere dokunur,

Neleri nerelere,

Ne miktarlarda özetler ?

...

 

Ya sen ?

Hangi kaynağın özetisin ?

Yaşama Dair Makaleler

İletişime Geçin

Tüm soru istek ve görüşleriniz için lütfen bana yazın.